Klubi i Shahut Lezha/Lezha Chess Club
Nëpërmjet lojës së shahut, fëmijët mësojnë aftësitë analitike dhe të disiplines se të menduarit.